Retour / Returns

Je kunt je bestelling zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden binnen de zogenaamde “afkoelingsperiode”. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst door of namens de consument, daarna is je bestelling definitief. Dit is wettelijk geregeld in de wet “kopen op afstand” ter bescherming van de consument. 

WIL JE JOUW AANKOOP RETOURNEREN?

Indien je jouw aankoop wil retourneren, neem je via de contactpagina contact op. Geef aan dat je jouw product wilt retourneren. Retourneer het product, inclusief alle toebehoren en originele aankoopbon, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking. Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 

Stuur je product niet zomaar retour, zonder eerst contact met ons op te nemen. Aangezien je bestelling daarmee niet is geannuleerd, loopt de facturering in dat geval gewoon door.

KOSTEN RETOURZENDING

De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor jouw eigen rekening. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourontvangst van de producten wordt het aankoopbedrag minus de door Creadoodle gemaakte (verzend)kosten overgemaakt op jouw bank- of girorekening.

UITGESLOTEN

Uitgesloten voor retour zijn patronen en speciaal voor u bestelde producten, producten die gebruikt en of beschadigd zijn worden ook niet terugbetaald

RETURNS You can cancel your order within 14 days without giving any reason within the so-called “cooling off period”. The period of 14 days starts on the day after receipt by or on behalf of the consumer, after which your order is final. This is regulated by law in the law “distance buying” to protect the consumer. (when the order is already sent, the shippingcosts will not be returned)

DO YOU WANT TO RETURN YOUR PURCHASE? If you want to return your purchase, contact us by contactform. Let me know that you want to return your product. Return the product, including all accessories and original purchase receipt, unused and undamaged in the original packaging. The product may only be opened or used to the extent that you can assess whether you want to keep the product. Do not simply return your product without first contacting us. Since your order has not been canceled, the invoicing will continue as usual.

COST RETURNS The costs and the risk for the return shipment are for your own account. As soon as possible, but no later than 14 days after the return receipt of the products, the purchase amount minus any costs made by Creadoodle for the shipment will be transferred to your bank or giro account. IT is NOT possible to return patterns, products specially ordered for you, any used or damaged product.

Spread the love